Till Eurovision

Kampanjen Stoppa Israel: Gemensamma förhållningssätt demonstrationer 9 och 11 maj

Riktlinjer för banderoller, Flaggor, paroller, etc.:

  • Centrala budskapet ”Stoppa Israel! – För fred och ett fritt Palestina” samt parollen “Uteslut Israel ur Eurovision” (se stoppaisrael.nu) och konkreta uppmaningar som går in under dessa.
  • Organisations namn eller logga kan vara med – men bara på ett litet hörn.
  • Paroller på svenska eller engelska.
  • Inga andra fanor är tillåtna annat än Palestinas flagga.

För slagord, se här

Demovakter ansvarar för sina block – vad som sägs och inte sägs.

Egna talkörsledare för varje block.

Om provokatörer dyker upp – ignorera! All uppmärksamhet på Gaza!

Gå inte in i bråk – vik undan. 

Maskeringsfri demonstration. 

Vakter på slutet i demon har sopsäckar och plockar det lilla skräp vi av misstag tappat.

Kampanjen Stoppa Israel - För fred och ett fritt Palestina utgår från Malmö. Vi kommer att genomföra demonstrationer mot att Israel tillåts delta i eurovision.

Stöd Stoppa Israel – För fred och ett fritt Palestina